На 23.10.2019 г. ДФ „Земеделие“ прие подадената от Борис Борисов, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Ботевград, заявка за авансово плащане на стойност 3 456 557 лв.


Средствата са по договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г. за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. на територията на Община Ботевград” между Община Ботевград и ДФ „Земеделие“.


Това стана възможно след съгласуване от ДФ „Земеделие“ на проведените от Община Ботевград обществени поръчки за избор на изпълнители за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в селата Литаково, Скравена и Новачене.


По този начин се открива финансирането за обектите, след като строителните работи стартираха на 25.09.2019 г.