Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
6 новини с етикет: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Община Етрополе спечели проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в Община Етрополе“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 на..

Общините Етрополе, Правец и Ботевград получиха одобрение на проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови  отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна..

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) подписа първия до момента договор по мярка 2.2 „Акваекологични мерки” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Проектът „Акваекологичен план за опазване на околната среда на територията на..

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ’ 2007-2013” Инвестиране в бъдещето!"На 01.06.2011 год. в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Кметът на Община Етрополе подписа договор по ОП “Регионално..

Днес Владимир Атанасов-директор на Дирекция „Бюро по труда” Ботевград направи презентация на проекта “Ново начало – от образование към заетост”. Срещата с представители на бизнеса стана в библиотеката към НЧ „Тодор Пеев-1871” в Етрополе.Като предполагаме,..

„За криза в пътната инфраструктура не може да се говори. Ние имаме работа и трябва да я дадем на пътно-строителния сектор”. Това каза изпълнителният директор на Национална агенция „Пътна инфраструктура” инж. Янко Янков вчера  след среща с министър – председателя..