Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
2 новини с етикет: Одобриха

Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград за периода 2023-2027г.“ на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ получи одобрение от оценителната комисия по Процедура чрез подбор на проектни..

На последното редовно Девето заседание на Общинския съвет бяха одобрени единодушно предложениета за формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, С ПО-МАЛКО от 10 ученици, през учебната 2018/2019 година. ОУ „Христо Ботев“ – с...