Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
1 новина с етикет: допълнителен персонал

През следващата седмица предстои да бъде сключено споразумение между Община Ботевград и Министерството на труда и социалната политика за близо 260 000 лева по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма..