През следващата седмица предстои да бъде сключено споразумение между Община Ботевград и Министерството на труда и социалната политика за близо 260 000 лева по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. То предвижда назначаването на допълнителен персонал, които да обслужва до 270 нови потребители на територията на община Ботевград, съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с местните медии.


Осигурените средства ще позволят на Общината да на допълнителен персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19.


Наетите лица ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се. Те щи ги закупуват със средства на потребителите.


Хората в нужда биха могли да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги.


На наетия по проекта персонал ще бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.


По същата програма, но по „Компонент 2“, в момента работят 75 домашни помощници, които се грижат за 95 човека в общината. 


По проекта са допустими следните целеви групи:


Възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване;


Хора с увреждания и техните семейства;


Възрастни в риск – лице, което е в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.


Проектът ще продължи до края на декември тази година, а информация за начините за включване на потребители ще бъде публикувана на официалната интернет страница на Община Ботевград.