Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
7 новини с етикет: национална програма

Министерството на образованието и науката започва да приема проекти по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тя е част от общо 21 национални програми за развитие на образованието, които ще се изпълняват през 2020 г. Целта ѝ е да повиши интереса и мотивацията на..

По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност..

Кампания 2019 за набиране на проектни предложения по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ и Компонент 2 „Лична мобилност“ на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност все още е активна. Община Ботевград напомня на всички заинтересовани лица, че срокът..

Община Етрополе изпълнява целенасочени дейности за подобряване на енергийната ефективност в града. Освен това се предприемат действия за подобряване на обществените и многофамилните жилищни сгради.  Прилагането на заложените цели в Националната програма за енергийна ефективност на..

На 04.07.2015 г. в актовата зала на СОУ „Христо Ясенов“- гр. Етрополе се проведе курс за 16 педагогически специалисти от общината към Национална програма „Развитие на педагогически те кадри“ 2015 г. на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и..

От първи октомври стартира Националната програма “Профилактика на оралните заболявания на деца до 18 години в Република България”. Първият етап от нея обхваща извършване на епидемиологични прегледи на 21 000 деца в три възрастови групи 6, 12 и 18 години. Децата се подбират на случаен..

Кметът Георги Георгиев е внесъл докладна в общниския съвет, в която предлега в Националната програма за защита при бедствия и аварии за 2010 год. да бъдат включени за финансиране ремонтни дейности на 7 обекта в община Ботевград. Това са: укрепване на коритото на Стара река в центрълната градска..