На 04.07.2015 г. в актовата зала на СОУ „Христо Ясенов“- гр. Етрополе се проведе курс за 16 педагогически специалисти от общината към Национална програма „Развитие на педагогически те кадри“ 2015 г. на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“ от Български червен кръст.
Учители от училищата СОУ „Христо Ясенов“, ПГ „Тодор Пеев“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Георги Бенковски“- с. Малки Искър и ОУ „Христо Ботев“- с. Лопян Галина Христова, Лилия Николова, Румяна Николова, Петя Недкова, Марияна Ангелова, Даниела Костадинова, Петя Георгиева, Росица Василева, Мариана Дойнова, Адриана Иванова, Цеца Николова, Цветелина Канджакова, Веселин Илков, Красимира Павлова, Василка Петкова, Валя Шопова получиха удостоверение за преминат курс след интересно и практически насочено обучение, ръководено от д-р Полина Русева.
Програмата включваше: Вземане на предохранителни мерки, в т.ч. вдигане на тревога, проследяване на жизнените показатели, поведение при пострадал в безсъзнание, контрол над тежко кръвотечение, третиране на пострадал с дихателни проблеми, третиране на пострадал с циркулаторни нарушения, третиране на изгаряния и рани, костни счупвания на работното място.
Ръководството на СОУ „Христо Ясенов“- Етрополе благодари на организаторите Диана Андреева, Светлана Траянова и на обучителя д-р Русева.
През следващата учебна 2015/2016 г. ще бъдат обучени още 20 учители от СОУ „Христо Ясенов“- гр. Етрополе. Желанието ни е д-р Русева да бъде обучител, тъй като знанията и уменията за оказване на първа долекарска помощ са от жизнено важно значение за децата и учениците от училището. Представени от нея по изключително достъпен начин ще помогне на всеки учител да може да вземе важното решение при оказване на първа помощ, а родителите ще бъдат спокойни, че децата им са в сигурни ръце.


Текст: Росица Василева
пом.-директор учебна дейност
СОУ „Христо Ясенов“
Етрополе