Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
1 новина с етикет: 26

Една единствена фирма е подала документи за участие в обявената преди един месец обществена поръчка от Община Ботевград: „Благоустрояване и озеленяване на вътрешни квартални пространства в УПИ I-За жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр. Ботевград, идентификатор 05815.302.801 по КК на гр...