От днес Главната инспекция по труда разполага с 60 нови автомобила, с които инспекторите ще извършват контролната си дейност. Първото в историята на агенцията цялостно обновяване на автопарка струва 1,3 млн. лева.

Средствата за новите автомобили са отделени от преизпълнението на бюджета на главната инспекция по труда, обясни социалният министър Емилия Масларова, която лично връчи ключовете на инспекторските екипи. „Във всеки автомобил има и лаптоп с мобилен интернет, което значи, че където и да се намират, те могат веднага да се свържат и ,включително от колите, да предадат необходимата информация”, каза Масларова.

Тя уточни, че към момента „на всеки трима инспектори има един автомобил”. „Амбицията е, тъй като има места за автомобили с висока проходимост, през следващата година да направим всичко възможно да задоволим и тази потребност”, допълни Масларова. Министърът не скри, че п”оставените от ЕС изисквания до 2012 г, в тази насока към инспекциите по труда във всички страни членки на ЕС, в България са реализирани в 2008-а година”.

Според разчетите на главната инспекция по труда през 2009-та година ще бъде удвоен броят на инспекторските проверки и разширен обхватът на инспектираните предприятия.