Съветникът Иван Гавалюгов предложи  да бъде внесен отчет в ОбС за свършената работа в дейност "спорт" на общината за изминалата година. Той поиска това да стане преди приемането на общинския бюджет за 2009 год. “Би било добре, когато обсъждаме инфорамцията да се изясни какви са възможностите на общината да помага за развитието на спорта в Ботевград” – каза Гавалюгов. В отговор кметът Георгиев заяви, че отчет за спорта ще бъде внесен още на януарската сесия на ОбС.