Дирекция “Бюро по труда” подписа договорите с работодателите по две национални програми “От социални помощи към осигуряване на заетост” и “Асистенти за хора с увреждания”. През 2009 год. по двете програми ще бъдат разкрити общо 110 работни места. По време на подписването присъстваше инж. Петър Павлов – представител на Агенцията по заетостта.

След деловата част директорът на Бюрото по труда Владимир Атанасов даде коктейл за работодатели, с които дирекцията си партнира. “Можем да се похвалим, че средствата, предоставени от Агенцията по заетостта”, са усвоени на сто процента. На този етап все още не знаем какъв ще бъде бюджетът на дирекцията за следващата година, но това ще стане ясно в скоро време. Имам информация, че Агенцията по заетостта разработва няколко програми, насочени към частния сектор. Чрез тях ще бъде предоставена възможност на фирмите да компенсират загубите, предизвикани от финансовата криза. Програмите са насочени и към хората, които ще бъдат съкратени от работа по същата причина” – сподели Владимир Атанасов с работодателите, сред които бяха представители на големите заводи “ЕПИК”, “Грамер”, на други фирми от Ботевград, Правец и Етрополе, на общинското ръководство в Ботевград, както и кметовете на Трудовец, Врачеш, Литаково и Скравена.

Директорът на Бюрото по труда пожела на работодателите мирна, ползотворна и успешна 2009 година.