Двама акушер-гинеколози от столицата са представили документи за участие в конкурса за шефското място на Акушеро-гинекологичното отделение в МБАЛ – Ботевград. Това са д-р Милошев и д-р Шуманов. Днес комисия, съставена от адв. Стоянов, главна сестра Петкова и завеждащия личен състав в болницата, одобри документите и допусна и двамата кандидати до втори етап на конкурса. Той ще се проведе след две седмици. Дотогава лекарите ще трябва да представят проекти за развитие на Акушеро-гинекологичното отделение за период от три години напред. За оценяване на проектите ще бъде назначена комисия от лекари-специалисти в съответната област. Третият етап ще бъде интервю, на което ще се явят и двамата кандидати – информира д-р Филев. Той допълни, че сегашният шеф на Акушеро-гинекологичното отделение в Ботевград – д-р Френгов, няма да работи в болницата след пенсионирането си.