Д-р Филип Филев е подал  молба за прекратяване на договора му за управление на болницата  по взаимно съгласие, считано от 15 октомври. Молбата е адресирана до Общинския съвет и предстои тя да бъде гласувана на извънредното заседание, насрочено за 13 октомври.

Както вече сме информирали, на редовното заседание на ОбС през септември кметът Иван Гавалюгов поиска освобождаването на д-р Филев и предложи на неговото място д-р Иван Бичовски до провеждането на конкурс. Тогава постъпи предложение от опозицията докладната на общинското ръководство да отпадне от дневния ред по няколко причини. Кметът Иван Гавалюгов заяви, че приема като основателен за отпадане единствено аргумента, че темата здравеопазване е много сериозна и би трябвало да бъде дискутирана на извънредна сесия.