Президентът Георги Първанов проведе телефонен разговор с украинския си колега Виктор Юшченко, съобщи пресслужбата на държавния глава. Българският държавен глава постави въпроса, че ако за редица европейски страни подаването на газ от територията на Украйна е намалено, то за България и съседните й държави е изцяло преустановено.

„България – подчерта президентът Първанов – е в най-неблагоприятна позиция, тъй като за разлика от другите засегнати страни от региона, които имат своите алтернативни възможности, страната ни не разполага с такива и има скромен вътрешен резерв”. При това положение кризата, породена от спрените доставки, може да вземе остри размери, изтъкна българският президент.

Президентът на Украйна информира Георги Първанов за количествата газ, постъпили на границата на Украйна от Русия и транзитирани за европейските страни. По време на разговора двамата държавни глави отбелязаха, че поради различията в данните за постъпващите в Украйна количества газ, е важно да има независими наблюдатели на диспечерските пунктове.

В отговор на поставеното от българския президент искане за възстановяване на подавания за България газ, макар и в намалени количества, президентът Юшченко пое ангажимент да съдейства пред ръководството на “Нафтогаз” за скорошно решаване на въпроса.

Президентът Юшченко потвърди участието си в срещата на най-високо равнище “Природен газ за Европа – сигурност и партньоство” през април т.г. в София, на която въпросите за енергийната сигурност ще бъдат разгледани в стратегически план