Проявленията на икономическата криза и отражението й на национално и секторно ниво ще обсъдят на работна среща представители на държавата, бизнеса и синдикатите.

Участниците в срещата ще дискутират проблемите и възможните решения на пазарите и работната сила, възможностите за съвместни действия в условията на икономическата криза за браншовите структури и предприятията, договарянето на браншови антикризисни мерки с участието на ресорните министри.

В дискусията ще участват министри и експерти от министерствата на труда, финансите и икономиката, работодателски организации и ръководствата на двата национални синдиката.