Газът метан, чиито емисии в атмосферата на Марс са били засечени за първи път през 2003 г., може да има биологичен произход, предполагат американски учени.

Те са публикували резултатите от седемгодишните си наблюдения на марсианската атмосфера в списанието Science.

"Живите организми произвеждат над 90% от метана, съдържащ се в земната атмосфера.
На Марс метанът може да има аналогичен произход", се казва в статията.

Нейните автори, Майкъл Мума (Michael Mumma) от Центъра на NASA „Годард" и колегите му са изучавали инфрачервения спектър на отразената от планетата слънчева светлина и през 2003 г. са открили признаци на метан в атмосферата на северното полукълбо на Марс, когато там е приключвал летният сезон.

От този момент в продължение на седем земни години (на Марс това време е изтекло за три години) учените са следили концентрацията на газа, като са наблюдавали 90% от повърхността на планетата.

През пролетта на 2006 г. те отново засичат увеличена концентрация на метан.

Като правят подробна карта на разпределението на концентрацията на метана в атмосферата на Червената планета, учените успяват да откроят най-вероятните координати  на основните източници на газа.

Особено висока концентрацията на метан се оказва в местностите Arabia Terra (Арабска Земя), Nili Fossae (Долината на Нил) и Syrtis Major (Големия Сирт).

Спектралните данни освен това са позволили на учените да оценят мощността на емисиите на газа през 2003 г.
Тогава в атмосферата на Марс са били изхвърлени 19 тона метан, а потокът на газа на повърхността е бил 0,63 килограма в секунда.

Авторите на публикацията отбелязват, че метанът может да се освобождава при нагряване на замръзналия почвен слой.
От друга страна, газът може да постъпва в атмосферата от слоеве, намиращи се под замръзналия през цепнатини и пукнатини, които се образуват по време на марсианското лято.

Не трябва да се изключва и фактът, че метан образуват екстремофилните организми, приличащи на тези, които се намират в зоната на вечната замръзналост в земната тундра.

Друг вариант на биогенния произход на метана на Марс е синтезът на газа от микроорганизмите, живеещи на дълбочина от около 2-3 км под замръзналия слой.

От друга страна аномално високите количества водни пари, открити от апаратите Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiterв района на Nili Fossae, позволяват да се  предположи, че метанът се е формирал в далечното геологично минало на планетата така, както става в земните недра, при взаимодействие на базалтовите породи с водата при високи температура и налягане.

Според учените, посочените от тях райони на емисии на метан на повърхността трябва да станат зони за кацане на следващите марсиански мисии.