Американски астрогеолози са намерили на Марс минерал, който доказва геологическия произход поне на част от метана, който неотдавна бе открит в атмосферата на Червената планета.

Резултатите от изследването са представени на астрономическата конференция в Хюстън.
Кратко изложение на доклада  е достъпно на сайта Nature News.

С помощта на спектрографа, монтиран на Mars Reconnaissance Orbiter( MRO), учените са успели да открият в марсианската падина Nili Fossae минерала серпентин.

Този минерал се получава от оливин (който беше открит по-рано на Марс) в резултат на химична реакция с участието на вода. По време на тази реакция се отделя метан.

В резултат на по-нататъшни анализи на получените от MRO данни учените са установили, че възрастта на открития серпентин е  на повече от 3.8 милиарда години.

Те предполагат, че независимо от древността на открития минерал, процесът на превръщане на оливина в серпентин продължава да протича в недрата на планетата както преди.

Много специалисти вече излязоха с критика относно новите изследвания.

"Критиците" отбелязват, че неголямото количество серпентин  е признак на ниската интензивност на протичащите процеси на трансформация на минералите.
От анализа следва , че цялото количество открит метан на Марс не може да бъдат резултат от този геологически процес.

Учените се надяват ,че окончателно решение на въпроса за произхода на метана в атмосферата на Червената планета ще се получи с помощта на марсохода Mars Science Laboratory.

Метанът е един от т. нар. биомаркери - съединения, чието присъствие в атмосферата на планетата говорят за възможно съществуване на живот от земен тип.