130 000 лв. усвоява общинска фирма “Родина 75И” по проект към Агенцията за хората с увреждания. Проектът е разработен със съдействието на столична консултантска фирма. Парите се използват за закупуване на нова техника и подобряване условията на труд.

Реализацията на проекта започна в края на миналата година със съдействието на местния бизнесмен Филип Филипов.