Още утре сутринта ще бъде сменен ограничителният режим за доставка на природен газ на предприятията. До края на деня Кризисният щаб към Министерството на икономиката и енергетиката ще направи разчети за най-нуждаещите се потребители – това каза министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Има потребители, които са подали „вик за помощ” и се прави анализ на тези заявки - каза Димитров. Преките загуби на предприятията към днешна дата са почти 170 милиона лева.

Утре изпълнителният директор на „Булгаргаз” Димитър Гогов ще бъде в Турция, за да обсъжда още алтернативни възможности за доставка на газ и съвместни проекти. Трябва да се готвим за различни варианти, както България, така и другите европейски потребители, които пострадаха, ще търсят алтернатива, заяви той.