Решението не може да влезе сила заради висящото дело на личните лекари срещу първото решение на ОбС за увеличение на наема от 1 на 6 лв./кв.м, твърди адв. Велчев.   

Д-р Филев внесе предложение в ОбС за определяне на наем в размер 6 лв./кв.м за помещенията в Медицинския център. Както вече сме ви информирали, управителят на болницата възложи на независим оценител да определи наемната цена в сградата. В същото време в дневния ред на сесията бе включена докладна на кмета Георгиев за създаване на нов раздел в общинската наредба за определяне на наемите. Той е със следния текст: “При отдаване под наем на свободен общински сграден фонд, находящ се на територията на Община-Ботевград, от училища, детски градини, здравни заведения, читалища и други, намиращ се в много добро физическо и експлотационно състояние за образователни, социални, здравни и други специфични дейности пазарният наем да се определя след изготвяне на актулна експертна пазарна оценка от независим експерт оценител на недвижими имоти”.

И двете докладни бюха приети от ОбС. Преди това общинският съветник адв. Виктор Велчев заяви, че при висящо съдебно дело срещу решението на ОбС за увеличение на наема в Медицинския център, не може да влезе в сила друго решение на ОбС, което също касае наема в сградата. Общинският съветник каза още, че не е сериозно докладната на д-р Филев да бъде внесена преди тази на кмета Георгиев. Според Велчев това означава, че управителят на болницата е знаел предварително за нея. Неговото мнение споделиха и други съветници.

“Може и да е научил. Ние няма какво да крием” – отговори кметът на общината. Председателят на общинския съвет Маргарита Кирова обясни в допълнение, че не се следи поредността на внесените докладни, което означава, че в конкретния случай няма нарушение на правилника на Общинския съвет.