В информацията за управление на общинската собственост е посочено, че Държавната агенция за младежта и спорта е осигурила 299 000 лв. за ремонт на спортна зала “Балкан”. Такава сума обаче не е постъпвала в общинската хазна. Оказа се, че в информацията е допусната грешка.

“Действително ДАМС обеща да осигури пари за ремонт на залата, но това не случи” – обясни кметът на общината на сесията вчера.