На встъпителна пресконференция, която се състоя днес в зала „Арена Ботевград”, бе представен проекта „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора- двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“, финансират от програмата за трансгранично сътрудничество между общините България- Сърбия. От страна на водещия партньор по проекта – Община Ботевград, присъства кметът Иван Гавалюгов, проектните партньори – БК „Актавис Академи” – Лесковац  и Фондация „Съвременност” бяха представени съответно от Владан Стоилкович и Янка Александрова. В пресконференцията взеха участие ръководителят на проекта Петко Симеонов и директорът на ОП „Балкан” Михаил Михайлов. 


В залата присъстваха спортисти БК Балкан, гостуващият отбор на „Актавис Академи” /момчета 2004-2005 год./, треньори, учители и други.


Кметът Иван Гавалюгов сподели с присъстващите как се е зародила идеята у него за този проект. „Отдавна имам намерение и мислене в посока за развитие на една силна баскетболна школа в Ботевград по ред обективни и субективни причини. Търсех начин, по който да се осигури необходимото финансиране, да се създаде необходимата организация в баскетболен клуб „Балкан” да развиваме и да създаваме не само добри състезатели, а и добри хора. Видях такава възможност, благодарение на тесните ни комуникации с г-жа Янка Александрова, в програмата за трансгранично сътрудничество да реализираме тази моя идея. „Открихме в последните две години един прекрасен, изключително подходящ партньор в лицето на г-н Владан Стоилкович от град Лесковац, който е едновременно президент и треньор на „Актавис Академи”. Миналата година по това време, на един турнир в Ботевград, му споделих тази възможност, а той на драго сърце прие да започнем съвместна работа по създаване на този проект, при реализацията на който да обучим максимален брой деца от Ботевград и Лесковац, да им създадем необходимите условия за едно качествено обучение по баскетбол. Ние от Ботевград да ползваме безспорно по-големия опит на сръбската школа и конкретно на „Актавис Академи” в обучението на играчи състезатели, да ползваме добрия опит на г-жа Янка Александрова в работата с деца, тъй като  идеята е не само да създаваме едни добри състезатели, а да развиваме младите хора като пълноценни граждани на нашето общество”, каза кметът Гавалюгов по време на пресконференцията.   


От своя страна Владо Стоилкович сподели, че с огромно желание и ентусиазъм се включват в този проект, който ще допринесе за развитието на спорта в двете общини и за укрепване на приятелските отношения между тях. Той също благодари на представителите на фондация „Съвременност” за това, че успяха да изготвят и защитят проекта. 


Повече за дейностите по разработката, нейните цели и очакваните резултатите разказаха Янка Александрова - председател на фондация „Съвременност”, и Петко Симеонов – ръководител на проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора- двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“,


Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на  574 177.97 евро, разпределена както следва:


• Водещ партньор по проекта - Община Ботевград, България – 406 069.42 евро


• Проектен партньор 2 - БК „Актавис Академи“ , Лесковац – 140 384.08 евро


• Проектен партньор 3 - Фондация  „Съвременност“ – 27 724.47 евро


Продължителността на проекта е 24 месеца.


Амбицията на авторите и изпълнителите на проекта е да подкрепят спортното и кариерно развитие на 400 подрастващи и млади хора на териториите на общините Ботевград и Лесковац. Идеята на проекта е базирана на доказана практика, че в основата на успелите в живота личности е спортът. Приносът на придобитите в спорта качества /воля, самоконтрол, дисциплина, екипност, бързо вземане на решения в критична ситуация и др./ в предприемачески умения и нагласи се осъществява чрез: изграждане на спортисти от висок  клас в сферата на баскетбола по единна програма за развитие, базирана на сръбската школа, популярна в Европа и други страни; прилагане на иновативни методи за надграждане и разширяване на спортните качества в предприемачески умения и нагласи, изграждането на модерна спортна база.


В рамките на проекта ще бъде извършен основен ремонт на зала „Георги Христов“, включващ пълно вътрешно и частично външно обновяване. Ще се достави спортно оборудване: в т.ч. уреди, аксесоари, системи, позволяващи организиране на съвременен ефикасен тренировъчен процес по единната програма в залите „ Георги Христов“ и „Арена Ботевград“. В „Арена Ботевград“ ще бъдат оборудвани и ще работят медицински кабинет и фитнес зала.


В обучителния тренировъчен процес ще бъдат включени 400 деца и младежи от 7 до 18 години /200 в състава на детско-юношеска школа Ботевград /България/  и 200 в състава на клуб „Актавис Академи“, Лесковац /Република Сърбия/, съставляващи целевата група по проекта. Освен ежедневните тренировки по график, дейностите на проекта включват организирането и провеждането на 2 лагера и 2 турнира в България и Сърбия. Чрез уеб базирана платформа ще се проследява, контролира, анализира и отчита динамиката на развитие на участниците във всяка възрастова група. Електронната платформа ще позволява бърз контрол, прозрачност на всеки етап от развитието на младите баскетболисти и корекция на програмата при необходимост.


В рамките на проекта, 120 участници от целевата група /по 60 участници от страна/ се включват в предприемаческа схема за развитие на бизнес умения и нагласи.


Изследванията в областта на предприемачеството потвърждават, че спортът изгражда ефективни лидери. Новаторски програми в САЩ и Европа работят с младите хора, като гъвкаво прилагат “здравословния микс“ между спорта и предприемачеството във формирането както на изявени спортисти, така и на успели в бизнеса и живота личности.


С участниците по проекта ще работят експерт психолог и експерти по метода „Форум театър за предприемачески умения“. Този метод се прилага за първи път в рамките на страната в подобна конфигурация. Проектът е сериозно предизвикателство за екипа, но успешното му прилагане и изпълнение ще имат висока добавена стойност за развитието на младежите в двете общини Ботевград и Лесковац, както и в целия трансграничен район.