На сесията в четвъртък местните депутати приеха информацията на общината за състоянието и управлението на общинска собственост. При обсъждането на тази точка от дневния ред общинският съветник от БСП  Цветан Коцев предложи реализираните сделки с общинска собственост да се обявяват публично в сайта на общината. Спроед него осигуряването на повече прозрачност в това отношение ще повиши доверието на жителите на общината към местната власт.