От 9 до 13 март е срокът, в който родителите на децата, подлежащите за първи клас през учебната 2009/2010 година, могат да подадат заявления до ръководството и за запишат децата си в ОУ „Н.Вапцаров”.
Документите се приемат в сградата на началния етап, която се намира до църквата.
От ръководството напомнят, че при записването родителите трябва да представят и копие от удостоверението за раждане на детето