По 195 лева – еднократна финансова помощ, ще получат четири деца от Община Ботевград. Средствата са осигурени от бюджета на общинската програма за насърчаване на даровити деца, който за тази година възлиза на 5000 лева. 


12-месечна стипендия /по 135 лева/, осигурена от Министерството на образованието и науката,  ще получи ученикът от ПМГ „Акад.проф. д-р Асен Златаров”  Борислав Борисов, който две поредни години  достигна призово място в националния кръг на олимпиадата по география, в своята възрастова група, и бе включен в националните отбори на България по география и икономика, сформирани през  2015 и 2016 год. Той получи и допълнителна еднократна помощ  в размер на 500 лева. Тази сума му бе отпусната от общината, съгласно решение на местния парламент от миналия месец. 


Заявленията за подпомагане на даровити деца се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.  На второто заседание на комисията, което ще се проведе след няколко дни, ще бъдат разгледани   новопостъпилите молби за финансово подпомагане на девет изявени деца от нашата община.