През тази година община Ботевград ще инвестира общо 7 281 000 лв. за благоустрояване на селата и подобряване качеството на живот на техните жители. Ето как са разпределени средствата по населени места:

-Скравена – 1 230 000 лв.;
-Новачене – 1 010 000 лв.;
-Литакаво – 920 000 лв.;
-Врачеш – 970 000 лв.;
-Трудовец – 1 010 000 лв.;
-Гурково – 380 000 лв.;
-Радотина – 100 000 лв.;
-Елов дол – 76 000 лв.;
-Рашково – 280 000 лв.;
-Краево – 55 000 лв.;
-Боженица – 650 000 лв.;
-Липница – 600 000 лв.

Средствата са предвидени за изграждане на канализации, асфалтиране и ремонт на пътища, подмяна на улично осветление, ремонт на кметствата и други дейности.