Все повече нараства броят на желаещите домакинства в селата да бъдат газифицирани. В тази връзка община Ботевград ще осигури 200 000 лв. на “Балкангаз 2000” АД за разширяване на газопреносната мрежа във Врачеш, Литаково, Скравена и Новачане. Преди това обаче предложението на кмета Георгиев за отпускане на средствата ще бъде внесено за обсъждане и гласуване на общинската сесия, която ще се проведе на 31 юли.