Общината е разработила  проект за безвъзмездна финансова помощ по “Програма за развитие на селските райони”.  В него са включени за реализиране следните дейности: изграждане на водопровод и напорен водопровод в Рашково, ремонт на водопроводната мрежа в Новачене, Скравена, Боженица и изграждане на канализационна мрежа в кв. “Паланката” на Скравена. 
Средствата за финансиране на проекта се осигуряват от Министерството на земеделието и храните.