Почти всеки ден камерите на магазин “Чеканица” улавят клиенти, които “пазаруват” незаконно. Повечето от тях са жени на различна възраст – съобщи собственикът на търговския обект Петьо Иванов. Той разполага със записи от всички кражба, станали в магазина от монтирането на камерите до този момент. От тях се вижда как жените слагат в пазвите си или в специални торби, окачени на врата, щафети салам, пакетчета кайма, кашкавал и други пакетирани продукти. Петьо Иванов е сигнализирал полицията за всеки един от случаите и смята, че тя си е свършила работата. От Прокуратурата обаче отказват да повдигнат обвинения на извършителите. Мотивата са, че съответното лице е извършило за пръв път противообществено деяние, както и че нанесената щета на магазина е за малка стойност – съобщи Петьо Иванов.