Служители от Инспекцията по труда са извършили внезапна проверка в ЕПИК. Проверяващите са посетили завода в четвъртък. Те се отзовали на сигнали, подадени от ръководството на синдикалната организация. Обект на проверката са били установяването на непълно работно време, процедурата по масови съкращения, както и формирането на работната заплата. Проверките вероятно ще продължат и другата седмица. Резултатите от тях ще бъдат ясни след около месец – научи наш репортер.

Интерес към случващото се в завода е проявило Министерството на труда и социалната политика. Европейските синдикати също са поискали да научат причината за открития конфликт между работодателя и синдикалната организация в ЕПИК. Предвижда се той да бъде обсъден на среща в Загреб, в която ще вземат участие представители на всички европейски страни. От България са поканени да присъстват Здравчо Здравчев – председател на националната федерация “Техническа индустрия, наука, информатика” към КТ “Подкрепа”, и Мирослав Миков – председател на синдикалния съвет в ЕПИК.