В средата на миналия месец Инспекцията по труда извърши внезапна проверка в ЕПИК по сигнал на синдикалната организация. Проверяващите са установили, че е нарушена процедурата за масови съкращения, тъй като работодателят не е поискал становище от ръководството на КТ “Подкрепа” в завода. На този етап не е ясно дали ще бъде наложена санкция за нарушението. От своя страна синдикалната организация може да поиска отмяна на процедурата чрез съда.