Софийски окръжен съд се произнесе в полза на Мирослав Миков. Правораздавателният орган постанови: синдикалният лидер на ЕПИК да бъде възстановен на работа, работодателят  да му изплати обезщетение, както и да му покрие разходите за адвокатски услуги.  

Припомняме, че Мирослав Миков бе уволнен от работа в средата на миналата година. Причината за административното наказание бе, че синдикалистът е правил снимки и е събирал членски внос през работно време. Миков обжалва заповедта на работодателя в съда. В края на миналата година той спечели делото на първа инстанция – Районен съд. Решението е потвърдено от Окръжния съд.