На 26 и 27 март Етрополе ще бъде домакин на двудневен семинар с директори на училища от Софийска област. Очаква се в него да вземат участие над 90 човека. Организатор е РИО на МОН на Софийска област под надслов „ Образованието в Софийска област – реалности, предизвикателства и перспективи”.
След откриването в 13:00 часа на 26 март, участниците ще изслушат лекциите:
• „Възникване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения. Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания” от юрисконсулта на Регионалния инспекторат Кирил Папазин.
• Книга за учителя „Методически разработки за защита при бедствия и аварии”, лектор е Галя Зафирова, главен инспектор в ТДГЗ-София област
След лекциите предстои посещение на паметници на културата, свързани с историята на образованието в Етрополска община.
На другия ден, 27 март, има още една лекция от гл.ас.Венцислав Панчев от ДИУУ „Работа в мултиетническа среда”.
След нея участниците ще работят по групи за представяне на успешни педагогически практики в СОУ „Христо Ясенов”, Професионалната гимназия Етрополе и в двете основни училища ОУ” „Христо Ботев” в Етрополе и ОУ „Христо Ботев” с.Лопян.