Докладната на кмета Георгиев за определяне възнагражденията на директорите на общинските училища предизвика дебати на общинската сесия. Още преди началото на заседанието съветникът от БСП Цветан Коцев предложи тази точка да отпадне от дневния ред. Той се мотивира, че заплатите са определени по утвърден механизъм и не е редно общинският съвет да взима отношение по този въпрос. Кметът обаче не се съгласи с изразеното мнение. “Общинският съвет е първостепенен разпоредител на бюджета и има право да контролира как се харчат парите от делегираните бюджети на училищата. Ние не определяме и не утвърждаваме заплатите на директорите, а правим предложение за размера им до Регионалния инспекторат” – контрира градоначалникът. Той каза, че случайно поискал да види щатното разписание на училищата и останал неприятно изненадан от новите заплати, които си определили директорите. Оказало се, че те са по-високи от тези на кметовете на селата. “Не може директорите на училищата да получава по-високи заплати от тези на кметовете. Кметовете имат много повече работа и отговорности” – отсече градоначалникът. Той подчерта, че скромност в определяне на възнаграждението си е проявила само Петя Кочкова, въпреки че в ръководеното от нея училище се обучават най-голям брой ученици.

Общинският съветник от партия “Атака” Цеца Христова защити директорите на училищата. Тя също изрази мнение, че ОбС не трябва да се разпорежда с делегираните бюджети на учебните заведения. Христова направи и предложение заплатата на директора на гимназията Росица Василева да бъде завишена от 650 на 675 лв. По този повод кметът заяви, че директорката е пенсионирана още миналата година и в момента получава едновременно пенсия и заплата. 
Предложението на Цеца Христова не бе подложено на гласуване.

В крайна сметка съветниците подкрепиха докладната на кмета, в която той определя основното възнаграждение на Петя Кочкова да бъде 710 лв., Петко Маринов да получава 675 лв., Росица Василева – 650 лв., Даниела Николова – 550 лв. и по 600 лв. за директорите на учебните заведения в селата.

Георги Георгиев ще внесе предложението за възнагражденията на директорите пред началника на Регионалния инспекторат по образование Пламен Иванов. 

Съветниците Даниела Дойчева, Мария Пеева и Петя Кочкова, които оглавяват общински училища, не присъстваха на извънредната сесия заради неотложни ангажименти.