Таксата за детска градина се актуализира от 27 на 47 лв., а за ясла - от 22 на 40 лв. Решението за увеличението бе взето на редовното заседание на общинския съвет, което приключи преди минути. Предложението за актуализиране на таксите внесе кметът Георгиев. Той се мотивира, че сумата за месечната издръжка на едно дете в детските заведения надхвърля досегашния размер на таксите.
Да припомним, че един храноден в детските градини и ясли струва съответно 1.50 лв. и 1.40 лв. Стойността на оклада е определена с решение на предишния общински съвет. 
Общината ще продължи да поема полвината от таксата за детско заведение на всяко дете от града и селата.