От няколко дни текат ремонтните дейности на дворното пространство в ДГ „Синчец“ в Ботевград.


Ремонтът не включва сградата на детската градина. Той няма да пречи на провеждането на учебния процес в детската градина. В предвидените дейности влизат подмяна на всички видове настилки, бордюрни ивици по контура и обновяването на зелените площи.


Ремонтът се осъществява от „Ка Ва строй“ ЕООД. Фирмата спечели обявената от Община Ботевград обществена поръчка с ценово предложение от 245 625,35 лв. без ДДС. Финансирането се осъществява съгласно споразумение №РД-17-33/07.05.2024 г. между Община Ботевград и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България“.


В момента тече и подбора на фирма за доставката и монтажа на оборудване за игралните площадки в двора на градината.