Общинският съвет подкрепи предложението на Община Ботевград да отпусне 60 000 лв. от собствени средства за вътрешни ремонтни дейности в детска градина “Здравец“ в Литаково. Сумата е осигурена от продажби на общински нефинансови активи, съобщи кметът Иван Гавалюгов пред общинските съветници. Тя ще бъде разходвана за подмяна на вътрешния водопровод поради непрекъснати течове, на прекъснати електрически кабели, неотговарящо на съответните изисквания табло и за направа на пожароизвеститална инсталация. За всичко изброено има предписания на РЗИ – София област и разпореждания от Районно управление “Пожарна безопасност и защита на населението“, обясни кметът.


През юли тази година средствата, предвидени за изпълнение на втория етап от проекта за реализация на градския парк, бяха пренасочени за няколко други обекта, един от които бе детската градина в Литаково. С осигурената сума започва изпълнението на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детското заведение – основен ремонт на покрив, подмяна на дограма, направа на топлоизолация и отоплителна инсталация.


Заради ремонтните дейности децата бяха преместени в друга сграда. Те ще останат там до приключване на вътрешния ремонт.


През следващата година се предвижда подновяване на оборудването и обзавеждането във всички детски заведения на територията на общината, съобщи кметът Иван Гавалюгов.