По решение на ОбС от вчера във Врачеш и Новачене ще бъдат образувани обединени детски заведения. Обединяването на детските градини и яслите в селата е с цел опитимизиране на разходите за поддръжка на сградите. Съкращения на персонала в детските заведения не се предвиждат – каза кметът на общината.
ОДЗ ще бъдат създадени и в други населени места на територията на града и селата.