Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) реши пределната цена на природния газ да бъде намалена с 11,18 % през второто тримесечие на 2009 г.

Цената на синьото гориво от 1 април ще бъде 545,97 лв. за 1000 куб. м. без ДДС.

Корекцията е с 68,69 лв. върху прилаганата в момента от "Булгаргаз" ЕАД цена на синьото гориво, която е 614,66  лв. за 1000 куб. м. без ДДС.

Изчисленията на експертите на регулатора са направени при запазването на посочените от „Булгаргаз" ЕАД изходни параметри, като са взети под внимание понижението в цената на алтернативните горива на международните пазари за последните девет месеца .

В утвърдената от ДКЕВР пределна цена на синьото гориво е включена и търговска надценка за газовото дружеството от 3%.

Направената корекция на цените на природния газ води до намаляване на разходите на топлофикационните дружества, ползващи синьо гориво, което наложи и промяна в цените на топлинната енергия за вторите три месеца на 2009 г.

В решението на комисията новата пределна цена на "Топлофикация София" АД е 74,71лв./МВтч без ДДС, което е намаление с 7,96%.

Пределните цени за топлинна енергия без ДДС на останалите големи топлофикационни дружества в страната са както следва: "Топлофикация Пловдив" ЕАД - 81,25 лв./МВтч (-7,79%), "Топлофикация Плевен" ЕАД - 80,61 лв./МВтч. (-7,66%), "Топлофикация Варна" ЕАД - 78,01 лв./МВтч (-7,97%) и "Топлофикация Бургас" ЕАД - 69,42 лв./МВтч (-5,17%).

Регулаторът намали и преференциалните цени на електрическата енергия, произвеждана по комбиниран начин.

Новите цени са утвърдени след провеждане на открити заседания, на които бяха изслушани аргументите на газовата компания и на всички топлофикационни дружества, ползващи природен газ.