Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) реши пределната цена на природния газ да бъде намалена с 33.14 % през третото тримесечие на 2009 г.

Цената на синьото гориво от 1 юли ще бъде 365.03 лв. за 1000 куб. м. без ДДС. Корекцията е с 180.94 лв. върху прилаганата в момента от "Булгаргаз" ЕАД цена на синьото гориво, която е 545,97 лв. за 1000 куб. м. без ДДС.

Изчисленията на експертите на регулатора са направени при запазването на посочените от „Булгаргаз" ЕАД изходни параметри, като са взети под внимание понижението в цената на алтернативните горива на международните пазари за последните девет месеца.

Направената корекция на цените на природния газ води до намаляване на разходите на топлофикационните дружества, ползващи синьо гориво, което наложи и промяна в цените на топлинната енергия от месец юли.

В решението на комисията новата пределна цена на "Топлофикация София" АД е 60.36   лв./МВтч без ДДС, което е намаление с 19.21 %.

Пределните цени за топлинна енергия без ДДС на останалите големи топлофикационни дружества в страната са както следва: "Топлофикация Пловдив" ЕАД - 70.79 лв./МВтч (- 12.88 %), "Топлофикация Плевен" ЕАД - 61.84 лв./МВтч.

(- 23.28%), "Топлофикация Варна" ЕАД - 69.39 лв./МВтч (- 11.05 %) и "Топлофикация Бургас" ЕАД -  61.40 лв./МВтч (- 11.55 %).

Регулаторът намали и преференциалните цени на електрическата енергия, произвеждана по комбиниран начин.

Новите цени са утвърдени след провеждане на открити заседания, на които бяха изслушани аргументите на обществения Консултативен съвет, газовата компания и на всички топлофикационни дружества, ползващи природен газ.