Така Олимпи Кътев коментира приетите промени на второ четене в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
„След промените този закон може да бъде наречен закон за узаконяване на конфликта на интереси", каза Кътев в кулоарите на парламента.
Той припомни, че законът беше отчетен от Европейската комисия като положителна стъпка на България през октомври - ноември миналата година, но след като влезе в сила, по думите му, се намериха политически сили, които разбраха, че законът ще бъде много рестриктивен, че ще засяга политически и икономически интереси и се постараха да се направят промени, които да стеснят влиянието на закона и да го отложат максимално