Ако се плащат в кеш над 5000 лв., 25% от сумата, дадена в брой, ще се конфискува, ако нарушителят е гражданин.

Това гласи проект на закон за забрана на плащанията в брой над 5000 лв. Ако нарушителят е фирма, ще му се конфискува 50% от платеното в брой.

В проекта обаче се предвижда забраната на плащания кеш над 5000 лв. да не се отнася за тегленето и внасянето на пари в брой от и съответно в собствени банкови сметки.


Без ограничение е и внасянето в сметки на половинката, на роднини по права линия или на поставени под попечителство, или на хора с увреждания. Забраната няма да важи и за браншовете, работещи с валута по занятие - напр. обменни бюра.

Не само собственици и управители, а и прокуристи, управители и представители на фирми да отговарят за дълговете на дружествата към държавата. Това пък предвижда проект за промени в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс, подготвен от финансовото министерство.

Ако някой е бил управител или е представлявал фалирала компания, той да няма право да създава или управлява нова, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Да няма ограничение във времето за получаване съгласие от данъчните да се учреди нова фирма, ако този, който ще я прави, има неплатени сметки. Сега данъчните имат 7 дни за пълна проверка и за издаване на такова разрешение.

Друго предложение гласи неплатени осигуровки също да се събират със задна дата и с лихви, като данъчните да могат да определят размера им.