По данни на Асоциация на българските села (АБС), в 82% от селата у нас няма работещ лекар на пълен работен ден. Продължава тенденцията да се разчита на лекари на повикване от друго населено място.

В 42,5% от селата има здравни пунктове, но те не са функциониращи, а в 90,5% - липсва стоматологичен кабинет.

Данните бяха оповестени на двудневен форум на тема "Възможности за реализация на инвестиции в сферата на здравеопазването в селата", организиран от асоциацията.

По време на форума бяха представени проблемите и възможностите за реализация на инвестиции в сферата на здравеопазването и социалните услуги в селата.

В дискусията бе обърнато внимание за възможностите за реконструкция и оборудване на държавни и общински лечебни и здравни заведения, както и за повишаване броя на добрите клинични и лечебни практики в селата.

От организацията дори представиха инвестиционни профили на села, където има налична материална база и предпоставки за развитие и реконструкция на здравни заведения и лечебници.

На форума присъстваха общопрактикуващи лекари, инвеститори в сферата на лечебните и възстановителни дейности, както и желаещи да инвестират в рехабилитационни домове, дневни центрове за възрастни хора, хосписи, спа-центрове, обекти за селски туризъм и др.