Днес е денят за размисъл преди втория тур на местния вот, в който са забранени всички предизборни прояви, публикации, социологически проучвания, отнасящи се до изборите. Забранени са всички действия, които имат характер на предизборна кампания.

Не е разрешено поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от сградите, в които се произвежда вотът.