Редица фирми от ИТ бранша отчитат за първото тримесечие на 2009 г. от 30% до 50% спад в продажбите.
Ако подобно положение се задържи за по-дълъг период, има вероятност част от играчите в бранша да не успеят да преминат през кризисния период. Затова трябва да се търсят механизми за насърчаване на потреблението на ИТ продукти и решения и държавата да осъзнае колко важен е секторът на информационните технологии.

Това заявява в интервю за утрешния брой на седмичника „Икономически живот" новият председател на БАИТ и и изпълнителен директор на „Спектър нет" Теодор Захов.

По думите му е важно да се подчертае, че всяка фирма трябва много добре да направи преценка за вътрешната си организация, потенциален пазар и спешно да вземе мерки за съкращаване на разходи и увеличаване на ефективността.

Относно някои съобщения за съкращения в бранша Захов коментира, че те са част от мерките, които фирмите вземат за борба с кризата.
Броят на работните места е пряко свързан с размера на пазара, изтъква шефът на Спектър нет.

Теодор Захов не смята, че има охраждане на отношенията между ИТ бранша и държавната администрация. Но по думите му, ако има такова, то държавната администрация има сериозен проблем.

Администрация и държавно управление, което не осъзнава необходимостта и важността от развит сектор на информационните технологии, определено мисли и живее в 19-и век, подчертава Захов.

Според него БАИТ, като представител на мнозинството от най-качествените ИТ фирми в България, има задача да поддържа акцента на държавното управление и да фокусира вниманието на администрацията върху важността на развитието на ИТ.