Кандидат-студентите избират да пишат между две теми на предварителния изпит по история на България в Софийски университет "Св. Климент Орхидски", които бяха изтеглени от Елена Динкова от Бяла Слатина, съобщи Камен Ковачев, пиар на висшето училище.

Първата тема е "Движение за новобългарска просвета през епохата на Възраждането", а втората - "Възстановяване и развитие на Българското царство (1185-1207 г.).

Изпитът ще продължи четири часа. За него предварително желание за участие са заявили 2547 кандидати. Те кандидатстват за 20 специалности.

Следобед от 15 часа пък е предварителният кандидатстудентски изпит по биология в Софийския университет. На него ще се явят 960 кандидати. С биология се кандидатства за 13 специалности, сред които и медицина с положен конкурсен изпит по химия.