Уцениците от 6-ти “а” клас на ОУ “Васил Левски” представиха резултатите от своето двумесечно проучване на пролетния празничен календар и свързаните с него български традиции и обичаи. Това стана днес на тържествен урок в учителската стая в присъствието на ръководството на учебното заведение, учители, медии, представители на настоятелството. Разделени на екипи, учениците представиха събраната информация под формата на компютърни презентации.

При подготовката на шестокласниците съдействие са оказали Галя Божкова – преподавател по история, Цанка Данчева – преподавател по домашна техника и икономика. Родителите също са помогнали на своите деца в проучването на пролетните празници. 

Тържественият урок завърши с боядисване на яйца, които ще бъдат показани във Великденската изложба в читалище "Христо Ботев".