“Книжовният български език е задължителен в училище и въпросът за отпадането на неговия задължителен характер не може да бъде поставян на дискусия”, се казва в становище на Министерството на образованието и науката. Позицията на просветното ведомство е по повод петиция в интернет, която върви от известно време и под която са се подписали повече от 8000 души.

В петицията се настоява да се запази усвояването на книжовния български език като част от Държавните образователни изисквания. От просветното министерство твърдят, че в проекта за закон за училищното образование, който предстои да се разгледа от Народното събрание, този принцип за книжовния език е потвърден и дори засилен. Въведено е категорично изискване в училищата и детските градини да се използва книжовният български език.