В 1054 училища в страната ще има държавни зрелостни изпити през май, в които ще участват около 15 000 квестори, съобщи министърът на образованието и науката Даниел Вълчев на редовната си месечна пресконференция.

За изпита по български език и литература на 17 май са подадени 78 279 заявления, а за втория държавен зрелостен изпит по избор на 19 май - 79 517 заявления, за държавните изпити по избор общо са подадени 903 заявления.

Изпитът по български език ще се състои в 6 246 зали, вторият изпит по избор ще бъде в 7 029 изпитни зали, а 277 са залите за матурите по избор на зрелостниците.

Почти във всяка десета изпитна зала ще бъдат монтирани камери за видеонаблюдение, като санкцията за преписване е анулиране на изпита, каза министър Вълчев.

Той посочи, че 135 са учениците със специални образователни потребности, които ще се явяват на матурите, като за тях са предвидени допълнително до два часа в зависимост от увреждането. За всички останали зрелостници изпитите ще бъдат по четири астрономически часа.

Изпитът по български език и литература ще включва 33 въпроса от затворен характер, носещи 33 точки, седем отворени въпроса за 37 точки, както и създаването на аргументативен текст за 30 точки. Общият брой на точките от изпита е 100.

Три ще бъдат изпитните варианти за матурата по български език, а за останалите матури - по два варианта.

През тази година изпитните материали ще бъдат получени в училищата на магнитен носител - диск, вечерта преди съответната матура, а сутринта преди започването й ще бъдат получени паролите за тях, каза министър Вълчев. Той допълни, че във всяко училище тогава ще бъдат разпечатани материалите.

От МОН съобщиха, че зрелостниците трябва да бъдат половин час преди започването на матурите в училището, в което ще ги държат. Те трябва да носят документ за самоличност и служебна бележка, която се издава до 15 май.

Учениците могат да пишат с химикал със син или черен цвят, а за изпита по математика трябва да носят също линия, транспортир, пергел и триъгълник. След влизането им в изпитните зали мобилните телефони трябва да бъдат изключени и да се поставят на видно място. До 12 юни ще бъдат готови резултатите от държавните зрелостни изпити.