78 279 ученици са подали заявления за задължителната матура по български език и литература, която ще се проведе на 17 май - неделя.

Изпитът ще се състои от тест с 41 задачи. 33 въпроса от тях са с един верен отговор от няколко възможни, други 7 въпроса са със свободни отговори, които ученикът трябва сам да напише. Последната задача е аргументиран текст, който носи 30 от общо 100 точки.

Втората задължителна матура по предмет по избор е на 19 май - вторник. Заявления за нея са подали 79 517 зрелостници, сред които има и завършили ХII клас през минали години. Най-много са учениците, пожелали да се явят на изпит по география и икономика - 35 763, а за изпита по математика са подали заявления 12 339 зрелостници.

Началният час на двата задължителни зрелостни изпита е 8.00 ч.

За третия изпит, който не е задължителен и е по предмет по желание, са подали заявления 903 дванадесетокласници. Тези матури ще се проведат от 26 май до 1 юни.

Продължителността на всеки изпит е 4 астрономически часа. Само за децата със специални образователни потребности времетраенето се удължава с 2 часа. Изпитите ще се проведат в 6246 зали в 1054 училища. За кампанията са ангажирани 15 000 квестори. 500 камери ще наблюдават изпитния процес, т.е. във всяка десета класна стая ще има видеокамера.

До 15 май учениците, които ще се явят на матурите, трябва да получат служебните бележки за допускане до зрелостните изпити. Бележката се носи в деня на изпита и с нея зрелостникът ще бъде допуснат до залата.
Задължително е да представи и документ за самоличност, който може да бъде лична карта, паспорт или шофьорска книжка. При влизането си в залата зрелостниците трябва да изключат мобилните си телефони и да ги предадат на квесторите.

Учениците ще бъдат допускани до залата не по-късно от 15 минути преди началото на изпита, тоест до 7.45 часа. На изпитите задължително трябва да се пише със син или черен химикал, а за изпита по математика може да носят молив, гума, линия, пергел, транспортир, триъгълник.

В деня на държавния зрелостен изпит в МОН, в присъствието на министър Даниел Вълчев, журналист, избран чрез жребий, ще изтегли изпитния вариант, който в 8 ч. ще бъде съобщен по Българското национално радио.

Изпитните материали ще се получават в училищата на електронен носител и в деня на матурата с парола ще се отвори избраният вариант. Паролата за разкодиране на теста ще се знае само от просветния министър и компютърния специалист.

След като училищата размножат изпитните материали, всеки ученик ще получи от квестора голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова. Квесторите раздават още свитък за свободните отговори и лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка.

На бланката с печатни букви се попълват трите имена, ЕГН и входящият номер от служебната бележка. Бланката се отделя и се поставя в малкия плик, но без да се запечатва. Забранено е поставянето на знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.

Всички резултати от матурите ще се обявят до 12 юни. Те ще бъдат публикувани в официалния сайт на МОН, в сайтовете на регионалните инспекторати и в сайта www.zamaturite.bg. С входящия си номер и с ЕГН всеки зрелостник ще може да научи резултатите си.

Оценките от изпитите се вписват в дипломата в специална графа. Общият успех от средното образование се изчислява като средноаритметично от оценките от матурите, от задължителните предмети и предметите от задължителноизбирателната подготовка.

Тази година 35 висши училища ще приемат под различна форма оценките от матурите за вход.